Eksemskolen på nett - Universitetssykehuset i Nord-Norge

Eksemskoler

Behandlingen av atopisk eksem er krevende, både tidsmessig og i forhold til mangfoldet i ulike preparater. For legen og helsesøsteren kan det være en utfordring å bedømme hvor godt pasienten har lært seg de ulike behandlingsteknikkene. Helsesøsterens og legens travle hverdag gir vanligvis ikke rom for omfattende praktisk opplæring. Derfor er det opprettet eksemskoler for pasienter eller pårørende til pasienter med eksem. Hensikten er å gi en grundig opplæring i behandlingen av atopisk eksem. Flere studier har dokumentert en gunstig effekt av slik opplæring. Alle pasienter med moderat – alvorlig eksem må oppfordres til å benytte seg av dette opplæringstilbudet. Men ikke alle pasienter er klar over hvor viktig slik opplæring er. Ikke sjeldent har vi fått tilbakemeldinger om at selv erfarne eksempasienter har hatt nytte av å gå på eksemskole.

Oversikt over eksemskoler:

Følgende sykehus/hudleger tilbyr eksemskole der voksne og/eller foreldre til barn med atopisk eksem kan få heldagsundervisning (listen er ikke fullstendig):

Bergen – Haukeland Universitetssykehus

Hudpoliklinikken gjennomfører en todelt eksemskole for barn opptil 15 år med foreldre. Første seanse er på ca. 2 timer og foregår individuelt. På et senere tidspunkt gjennomføres en gruppesamling på ca. en halv dag (uten barn). Det gis tverrfaglig undervisning. For voksne pasienter finnes en egen «Håndeksemskole».

Kontaktperson: Bodil Håland, Hudpoliklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Tlf. 55 97 39 55 E-post: bodil.mari.haaland@helse-bergen.no

Moss

Dr. Funk`s hudklinikk tilbyr med jevne mellomrom undervisning for eksempasienter. Tlf. 69 20 98 00.

Oslo – OUS Rikshospitalet

Hudavdelingen tilbyr en to dagers eksemskole til foresatte til barn med atopisk eksem. (Kurset går uten barna.) Eksemskolen er
tverrfaglig med lege, sykepleier, sosionom, psykolog og bruker.
Kurset holdes 3 ganger i året.

Kontaktpersoner: Teresa Løvold Berents, Hudavdelingen, Rikshospitalet. E-mail: tberents@ous-hf.no  Se også denne siden.

Tromsø – Universitetssykehuset Nord-Norge

Barneavdelingen tilbyr 1-dags eksemkurs for foreldre til barn med eksem. Kurset går som regel 4 ganger i året. Hudavdelingen har foreløpig ikke noe tilbud, men vil etter hvert komme tilbake til 2 dagers eksemkurs for voksne.

Kontaktperson for barn: Vera Igeland, Barneavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge. E-mail: Vera.Igeland@unn.no

Trondheim – St.Olavs Hospital

Hudavdelingen tilbyr eksemskole til foreldre/barn fra 0 til ca 20 år. Den er tredelt:

 • Time hos hudspesialist sammen med sykepleier
 • Individuell opplæring i behandlingen med sykepleier, og oppfølging etter familiens behov.
 • Skoledag 5 ganger i året, tverrfaglig og med innlegg fra lege, sykepleier, sosionom, ernæringsfysiolog, og bruker.

Kontaktperson: Kirsten Øyum, Hudavdelingen, St.Olavs Hospital. E-post: Kirsten.oyum@stolav.no

Andre ressurser om eksem:

Bøker

 • Atopisk eksem, Ole Fyrand
 • Atopisk eksem i barnealderen, Kirsti Bryne Rykkje

Brosjyrer

 • Eksemveileder («Eksemskolen» for barn), Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Atopisk eksem og kontakteksem. Norges astma- og allergiforbund
 • Matvareallergi og matvareintoleranse, Norges astma- og allergiforbund
 • Atopisk eksem, Norsk Psoriasisforbund
 • Atopisk eksem, temahefte 2, Norsk Psoriasisforbund
 • Barn og ungdom med hudsykdom, temahefte 4, Norsk Psoriasisforbund
 • Hvordan mestre en kronisk hudsykdom, temahefte 5, Norsk Psoriasisforbund

Nettsteder

Faglig ansvarlig er Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Teknisk ansvarlig er Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
All informasjon er moderne og medisinsk forsvarlig - abonner på oppdateringer med RSS