Eksemskolen på nett - Universitetssykehuset i Nord-Norge

Nye eksemkurs for foreldre i Tromsø 2017

Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, arrangerer hver vår og høst heldagskurs for foreldre som har barn med eksem. 

I 2017 blir det kurs på følgende datoer: 8.mars(avsluttet), 29.mai(avsluttet), 11.september og 9.november.
Vi holder til på Lærings- og mestringssentret (vegg-i-vegg med Legevakta).

I tillegg til eksembehandling, undervises det også om allergi og om økonomiske rettigheter i forbindelse med diagnosen atopisk eksem.

Forelesere er sosionom, barnelege/allergolog og barnesykepleier.

Kurset er et tilbud til foreldre som

  • har barn i alderen 0-15 år, med eksem
  • har spørsmål om eksem og eksembehandling
  • ønsker å lære mer om behandling av barnets eksem
  • ønsker å møte andre foreldre i samme situasjon som kanskje har samme eller andre erfaringer enn deg

 Praktiske opplysninger

Har du spørsmål, ring Lærings- og mestringssentrets ekspedisjon, tlf 77 75 41 70.

Kontakt barnets fastlege/behandlende lege som sender henvisning til Universitetssykehuset Nord-Norge, Barnepoliklinikken, 9038 Tromsø.

Barnet settes opp på venteliste og foreldrene innkalles til nærmeste kurs.

Kostnader: Reise- og evt. oppholdsutgifter dekkes etter egne satser mot en egenandel. Du får innkalling fra sykehuset når du er registrert som deltaker. Som forelder vil du/dere ha rett på Opplæringspenger etter lov om Folketrygd. Arbeidsgiver vil ikke bli belastet. Dette ordnes av barnelege ved UNN. Barn over 16 år betaler en egenandel på 307 kroner.

Overnatting: Kan bestilles via Pasienthotellet. Tlf: 77 75 51 00.

20. juni 2017

Faglig ansvarlig er Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Teknisk ansvarlig er Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
All informasjon er moderne og medisinsk forsvarlig - abonner på oppdateringer med RSS